Finantari nerambursabile

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti GALAFIR

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2017 cu privire la aprobarea programului de măsuri privind buna gospodărire a localităților componente ale comunei Filipești 28-09-2017
57 / 2017 privind aprobarea Statutului comunei Filipești, jud. Bacău 28-09-2017
56 / 2017 privind transmiterea în folosință gratuită, în favoarea SC DELGAZ GRID SA, pe durata existenței capacității energetice asupra suprafeței totale de 1 mp, teren aparținând domeniului public al comunei Filipești, jud. Bacău 28-09-2017
35 / 2017 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipești, jud. Bacău, pentru anul 2017 20-04-2017
34 / 2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului comunei Filipești, jud. Bacău 20-04-2017
33 / 2017 pentru aprobarea Actului Adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Bacău” 20-04-2017
32 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului aferent trimestrului I. anul 2017, pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare 20-04-2017
31 / 2017 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, în exercițiul bugetar al anului 2017 30-03-2017
30 / 2017 privind aprobarea Bugetului local și a Listei de investiții pe anul 2017 de la comuna Filipești, jud. Bacău 30-03-2017
29 / 2017 privind propunerea schimbării destinației unor imobile aparținând domeniului public al comunei Filipești, din imobile cu destinația de unități de învățământ în imobile cu altă destinație 30-03-2017
28 / 2017 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a doamnei Pilat Maria Mihaela - în urma decesului precum și validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al comunei Filipești, jud. Bacău, a domnului Ouatu Marinică 30-03-2017
27 / 2017 privind modificarea și completarea HCL nr.28 din .09.10.2015 privind încadrarea unor drumuri sătești și de exploatare în categoria funcțională a drumurilor comunale 15-03-2017
21 / 2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru protecția copilului precum și pentru persoanele aflate în dificultate pe raza comunei Filipești, jud. Bacău 28-02-2017
20 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acțiunilor și lucrărilor de interes local de către beneficiarii de ajutor social 28-02-2017
19 / 2017 privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobile închiriate și concesionate pentru anul 2017 28-02-2017
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează