Finantari nerambursabile

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti GALAFIR

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
28 / 2017 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local a doamnei Pilat Maria Mihaela - în urma decesului precum și validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al comunei Filipești, jud. Bacău, a domnului Ouatu Marinică 30-03-2017
27 / 2017 privind modificarea și completarea HCL nr.28 din .09.10.2015 privind încadrarea unor drumuri sătești și de exploatare în categoria funcțională a drumurilor comunale 15-03-2017
21 / 2017 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ pentru protecția copilului precum și pentru persoanele aflate în dificultate pe raza comunei Filipești, jud. Bacău 28-02-2017
20 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acțiunilor și lucrărilor de interes local de către beneficiarii de ajutor social 28-02-2017
19 / 2017 privind indexarea chiriilor și a redevenței la imobile închiriate și concesionate pentru anul 2017 28-02-2017
19 / 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acțiunilor și lucrărilor de interes local de către beneficiari de ajutor social apți de muncă 28-02-2017
18 / 2017 privind abrogarea unor prevederi cuprinse în Anexa Hotărârii nr.68 din 29.11.2016 28-02-2017
17 / 2017 orivind atestarea la domeniul privat al comunei Filipești, jud. Bacău a terenului în suprafață de 274.000 mp situat în extravilanul localității Filipești com. Filipești, jud. Bacău 28-02-2017
16 / 2017 privind acordarea dreptului de utilizare de către SC Dragon Invest SRL a unor drumuri de exploatare aflate în domeniul privat al comunei Filipești, jud. Bacău 28-02-2017
15 / 2017 privind implementarea proiectului ” Investiții pentru Reducerea Poluării cu Nutrienți în com. Filipești, jud. Bacău” 28-02-2017
14 / 2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții aferente investiției ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE ONIȘCANI, BOANTA ȘI CORNEȘTI, COM. FILIPEȘTI, JUD. BACĂU” 09-02-2017
13 / 2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Filipești nr.26 din 01. oct. 2015 privind implementarea proiectului ” MODERNIZAREA REȚELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA fILIPEȘTI, JUD. BACĂU” 09-02-2017
12 / 2017 privind modificarea Hotătârii Consiliului Local al comunei Filipești nr.31/19.05.2016, cu privire la modificarea valorii pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri de interes local, comuna Filipești, jud. Bacău” 09-02-2017
11 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției „ Extindere sursă de apă și extindere canalizare în localitățile Filipești, Cîrligi și Galbeni, com. Filipești, jud. Bacău” 09-02-2017
10 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției „ Construire Dispensar în sat Filipești, com. Filipești, jud. Bacău” 09-02-2017
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează