Finantari nerambursabile

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti GALAFIR

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
68 / 2017 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Tatatru Georgeta cu domiciliul în comuna Filipești, sat Galbeni, jud. Bacău, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incediu 11-10-2017
67 / 2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene prin Compania Națională de Investiții ” C.N.I.” SA, a amplasamentului Cămin CUltural Galbeni și a terenului aferent 11-10-2017
66 / 2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III. anul 2017 28-09-2017
65 / 2017 privind apronarea solicitării scrisorii de garanție din partea fondului de garantare pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Filipești, jud. Bacău” 28-09-2017
64 / 2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Filipești, jud. Bacău” 28-09-2017
58 / 2017 cu privire la aprobarea programului de măsuri privind buna gospodărire a localităților componente ale comunei Filipești 28-09-2017
57 / 2017 privind aprobarea Statutului comunei Filipești, jud. Bacău 28-09-2017
56 / 2017 privind transmiterea în folosință gratuită, în favoarea SC DELGAZ GRID SA, pe durata existenței capacității energetice asupra suprafeței totale de 1 mp, teren aparținând domeniului public al comunei Filipești, jud. Bacău 28-09-2017
35 / 2017 cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Filipești, jud. Bacău, pentru anul 2017 20-04-2017
34 / 2017 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al primarului comunei Filipești, jud. Bacău 20-04-2017
33 / 2017 pentru aprobarea Actului Adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului ” Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Bacău” 20-04-2017
32 / 2017 privind aprobarea execuției bugetului aferent trimestrului I. anul 2017, pe cele două secțiuni, respectiv secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare 20-04-2017
31 / 2017 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016, în exercițiul bugetar al anului 2017 30-03-2017
30 / 2017 privind aprobarea Bugetului local și a Listei de investiții pe anul 2017 de la comuna Filipești, jud. Bacău 30-03-2017
29 / 2017 privind propunerea schimbării destinației unor imobile aparținând domeniului public al comunei Filipești, din imobile cu destinația de unități de învățământ în imobile cu altă destinație 30-03-2017
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează