Finantari nerambursabile

Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti GALAFIR

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
78 / 2017 aprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții ” Reabilitare alei punct Galbeni, comuna FIlipești, jud. Bacău” 10-11-2017
77 / 2017 privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei FIlipești, jud. Bacău” 10-11-2017
76 / 2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul IV. anul 2017 24-10-2017
75 / 2017 privind aprobarea concesionării directe a suprafeței totale de 90 mp, din incinta Dispensarului uman din satul Galbeni, com. Filipești 24-10-2017
74 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ” Canalizare și stații de pompare în localitățile Onișcani, Boantă, Cornești și Hârlești comuna Filipești, județul Bacău” 24-10-2017
73 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ” Canalizare și Stații de pompare în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hârlești, comuna FIlipești, județul Bacău” 24-10-2017
72 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”Alimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanța, Cornești și Hârlești, comuna Filipești, jud. Bacău” 24-10-2017
71 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ” Alimentare cu apă în localitățile Onișcani, Boanță, Cornești și Hârlești, comuna Filipești, jud. Bacău” 24-10-2017
70 / 2017 privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ” CONSTRUIRE DISPENSAR ÎN SAT FILIPEȘTI, COMUNA FILIPEȘTI, JUD. BACĂU” 24-10-2017
69 / 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ” Construire dispensar în sat Filipești, comuna Filipești, jud. Bacău” 24-10-2017
68 / 2017 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Tatatru Georgeta cu domiciliul în comuna Filipești, sat Galbeni, jud. Bacău, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incediu 11-10-2017
67 / 2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene prin Compania Națională de Investiții ” C.N.I.” SA, a amplasamentului Cămin CUltural Galbeni și a terenului aferent 11-10-2017
66 / 2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul III. anul 2017 28-09-2017
65 / 2017 privind apronarea solicitării scrisorii de garanție din partea fondului de garantare pentru proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Filipești, jud. Bacău” 28-09-2017
64 / 2017 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Filipești, jud. Bacău” 28-09-2017
Înapoi

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Chestionare

Cum vi se pare noul site al primariei?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează